Tips til børnehold

Der er vigtigt, at alle børnene har det godt i gymnastiksalen og er glade for at gå til gymnastik. Vores instruktører håber, at I som forældre vil være åbne og spørge, hvis I er i tvivl om noget og ligeledes fortælle os, hvis jeres barn er ked af det. I fællesskab kan vi skabe lysten til gymnastikken igen.
Et godt forældresamarbejde er også med til, at dit barn får optimale vilkår for en god og udviklende gymnastiksæson.
Når barnet kommer i skolealderen forventer vi, at det kan tage imod beskeder og instruktioner fra instruktørerne og at det er indstillet på at deltage aktivt i træningen.

Forældreopbakning
Det er rart for både barnet og instruktøren, når forældre viser interesse for gymnastikken og det barnet lærer. Det er ligeledes ønskeligt at forældre bakker op om opvisninger og fællesarrangementer.

Opvisninger
I løbet af sæsonen vil der være to opvisninger. Det drejer sig om en juleopvisning og en forårsopvisning i Grønløkke Hallen. Enkelte hold deltager desuden i DGI’s forårsopvisninger. Der vil komme flere informationer ud om dette.
Vi ser altid meget frem til opvisninger, som foregår med stor tilslutning og giver holdene mulighed for at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af sæsonen.

Der kan til opvisningerne være ekstraudgifter (opvisningsdragt). I alt vil niveauet ligge på 200-400 kr., alt efter, hvad man bliver enige om på holdet. Det er op til trænerne på de enkelte hold om opvisningstøjet må bruges til træning eller kun til opvisningerne. Gymnastikafdelingen tilbagebetaler ikke penge for opvisningstøj, der er blevet for småt i løbet af sæsonen.

Ekstratræninger
Der kan henover sæsonen muligvis blive tilbudt ekstra træninger. I denne forbindelse kan der forekomme lidt ekstra omkostninger.

Omklædning
Der er mulighed for omklædning og badning på begge træningssteder. Omklædningsfaciliteterne hører under den enkelte skole, hvorfor gymnastikafdelingen ikke har noget ansvar for disse som sådan. På Grønløkke deles omklædningsrummene med andre idrætsgrene.

Omklædning skal finde sted i omklædningsrummene.

Forældre i salen
Forældre er velkomne til at overvære træningen de første par gange, men derefter foretrækker vi at træne uden forældre i salen. Man kan dog lave anden aftale med instruktøren, hvis barnet har specielle behov.

 

Forventninger

Gymnaster og forældre kan forvente:

 • At træningen er både sjov og udviklende.
 • Velforberedte og engagerede instruktører.
 •  Dygtige hjælpetrænere.
 • At være en del af en gymnastikforening, som vægter fællesskab og sammenhold højt.
 • At du altid er velkommen til at kontakte bestyrelsen eller instruktøren for holdet, hvis du har spørgsmål, gode ideer osv.
 • At dine henvendelser bliver taget seriøst.
 • At alle er velkommen i foreningen.
 • At foreningslivet er præget af en god omgangstone, tolerence og respekt.

Vores forventninger til gymnaster og forældre:

 • At forældre ikke er tilstede i gymnastiksalen, medmindre andet er aftalt med instruktøren.
 • At gymnasterne møder omklædte op i tøj, som de kan bevæge sig i.
 • At gymnasterne aldrig forlader gymnastiksalen uden at have fået accept fra instruktør eller hjælpetræner.
 • At instruktøren informeres om særlige forhold fx epilepsi eller diabetes.
 • At gymnasten medbringer en drikkedunk med vand.
 • At gymnasten ikke bærer smykker.
 • At gymnasten har bare tæer eller gymnastiksko på.
 • At gymnasten har fået noget at spise og drikke hjemmefra inden gymnastikken starter.
 • At gymnasten har tisset af inden gymnastikken starter.
 • At gymnasten deltager aktivt i træning.

Skriv til os

51904583